door

Personeel motiveren hoe doe je dat?

Uw personeel motiveren gaat om meer dan alleen complimenten uitdelen. Maar het is makkelijker dan u misschien denkt. Bedenk dat geen mens is hetzelfde is, dus motivatie is ook voor iedereen verschillend. Wat personeel motiveert zijn zaken als ontwikkelingsmogelijkheden en kansen om beter te kunnen worden in je werk. Opleidingen kunnen hier een belangrijke rol spelen. Verder vindt iedereen het prettig om erkenning te krijgen voor prestaties en om gewaardeerd te worden. Training & Travel kan hier voor uw bedrijf een belangrijke rol in spelen.

Wat uw personeel zeker niet motiveert!

Slechte beloningen, arbeidsomstandigheden (tocht, kou, lange werkdagen), arbeidsverhoudingen (ruzies, geen inspraak, slechte communicatie) en organisatiebeleid (geen duidelijkheid over hoe het met het bedrijf gaat, onzekerheid, onverwachte veranderingen).

De beste tips om je personeel te motiveren!

Kijk verder dan het werk: Niet iedere medewerker heeft de behoefte zich in het werk te ontplooien. Veel mensen zoeken hun ontplooiing in andere zaken, bijvoorbeeld het opvoeden van kinderen, sport of creatieve bezigheden. Zulke medewerkers zult u niet motiveren door hen statusverhogende taken te geven die alle vrije tijd opslorpen. Integendeel: het zal hen juist demotiveren.

Motiveer met meer dan geld: Geld als motivatie-instrument heeft een korte werkingsduur, gemiddeld motiveert het zo'n zes weken. Wat écht motiveert is het respecteren en waarderen van medewerkers. Een compliment geven als iets goed gaat, óók als er op andere terreinen misschien nog van alles valt te verbeteren.

Geef vertrouwen: Mensen bloeien op als ze zelfstandig kunnen werken. Hoewel veel leidinggevenden vinden dat ze risico lopen als ze taken voor het eerst uit handen geven, loont deze investering op de lange termijn. Geef vertrouwen: maak afspraken over einddoelen en termijnen en houd tussentijds de vinger aan de pols. Zo kweekt u zelfstandige en gemotiveerde medewerkers.

Bied uitzicht op succes: Uit onderzoek blijkt dat medewerkers het hardst werken als de kans om het doel te bereiken ongeveer 50% is. Die situatie nodigt uit om nog extra een tandje bij te schakelen waardoor het doel binnen handbereik komt. Dit heet positieve faalangst. Het omgekeerde, negatieve faalangst, bestaat ook. Heeft een medewerker last van negatieve faalangst dan is het gevaar aanwezig dat hij juist afhaakt als het doel in zicht komt. De risico's van falen blijken te groot om door te zetten, negatieve gevoelens krijgen de overhand waardoor iemand voortijdig stopt.

Geef positieve feedback: Een leidinggevende stimuleert medewerkers door positieve aspecten van het handelen te prijzen en pas daarna kritiek uit te oefenen. Deze gulden regel van het feedback geven, bevestigt mensen in hun kunnen en geeft zelfvertrouwen. Begin met het positieve ("Wat ik goed van je vind is ...") en doe pas daarna een suggestie ("Volgens mij werk je nog beter als ..."). Mensen gedijen het best als ze het gevoel hebben dat ze het grootste deel van hun taak beheersen. Geeft u uw medewerkers het idee dat ze nog verre van competent zijn, dan zal dat alleen stress, frustratie en negatieve faalangst opleveren.

Maak gebruik van extraatjes: In een werkomgeving waar naast presteren ook ruimte is voor plezier en feest, zijn medewerkers bereid iets extra's te doen als dat nodig is. Dit is te stimuleren door:

  1. Na een topweek een vrijdagmiddagborrel te organiseren
  2. De groep een bonus te geven als er een bepaald doel wordt bereikt
  3. Iets extra's te doen op feestdagen
  4. Voor kleine presentjes te zorgen bij verjaardagen
  5. Medewerkers die hard gewerkt hebben, eerder naar huis te laten gaan
  6. Personeelsuitjes te organiseren
  7. Een goed idee of een buitengewone prestatie te belonen met het volgen van een opleiding

Stem uw eigen stijl af op uw medewerkers: Een effectieve leidinggevende stemt zijn stijl af op de bereidheid en bekwaamheid van een medewerker om een specifieke taak uit te voeren. bereidheid gaat over zelfvertrouwen, toewijding en motivatie. Bekwaamheid omvat kennis, ervaring en vaardigheid. Als een medewerker zeer gemotiveerd en deskundig is om een opdracht te realiseren, is delegeren het meest effectief. Is de medewerker pas in dienst en moet hij nog veel leren, dan zult u specifieke instructies moeten geven en streng toezicht houden op de geleverde prestaties. Is de medewerker wel gemotiveerd maar nog twijfelachtig over zijn kunnen, dan moet u hem overtuigen dat hij het kan.

Training & Travel kan u helpen bij de motivatie van uw personeel

Waarom op reis met de baas? Om een betere onderlinge binding te maken. Hoe? Door samen iets te doen, te beleven en ervaren. Dit resulteert in meer plezier, meer begrip voor elkaar en een beter teamgevoel. Uiteindelijk vertaalt zich dit een beter bedrijfsimago, plezieriger werken en een betere samenwerking.

Aanleidingen of een reden om Training & Travel in te schakelen om uw personeel te motiveren zijn: het vieren van een jubileum, om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, belonen van goede prestaties, een fusie, jaarlijkse vergadering, branstormsessie, elkaar beter leren kennen of een leermoment, studiereis of scholing.

Jan ter Haar
Jan ter Haar Verantwoordelijk voor nieuwe bestemmingen