WKR 2024

Welk bedrijf denkt door de Werkostenregeling (WKR) geen bedrijfstuitje, incentivereis of teamtraining meer te kunnen organiseren?

Bij de WKR regeling  mag men per 1/1/2024 1,92% van de loonsom tot €400.000,- onbelast aan personeelsvergoedingen en verstrekkingen geven (vrije ruimte).  Voor de loonsom van €400.000,-  en meer is dit 1,18 %. Indien de uitgaven boven de vrije ruimte uitkomt, dan geldt voor het meerdere een eindheffing van 80%. Dat klinkt natuurlijk erg onredelijk (en dat is het volgens ons ook ) maar let op er zijn verschillende manieren waardoor uw kosten niet in de WKR regeling vallen.

Training & Travel biedt uw bedrijf of personeelsvereniging dé verantwoorde oplossingen. Dus toch zonneschijn aan de horizon!

Enkele oplossingen op een rij

In onderstaande gevallen vallen de kosten niet onder de werkkostenregeling 

Organiseer het bedrijfsuitje in eigen huis of op uw bedrijfsterrein, dan is het namelijk onbelast. Vanuit daar kan Training & Travel iets leuks voor u en uw collega's organiseren in de directe omgeving van uw bedrijf, waarbij de start en finish bij uw bedrijf dienen te zijn.

Heeft u binnen uw organisatie al een personeelsvereniging (PV)? Elimineer de WKR en richt een PV op, want een PV is immers geen fiscale eenheid. Een PV organiseert vervolgens het bedrijfsevenement zelf, Training & Travel kan hierbij helpen en u ondersteunen. De personeelsleden betalen een bijdrage aan de PV, eventueel aangevuld met een bijdrage van het bedrijf die ten goede komen aan de activiteiten, reis en/of het bedrijfsuitje. Wilt u meer weten? Vraag Training & Travel voor een advies op maat.

Voeg een kenniselement toe aan je event of reis, dan wordt deze niet aangeslagen onder de WKR. Cursussen, congressen, (bij) scholingen, excursies, teambuilding en studie- of opleidingskosten hebben vrijstelling van de WKR. Training & Travel kan samen met u een Op Maat leertraject voor uw medewerkers samenstellen op elk wenselijk vakgebied. Wat dacht u van een communicatietraining op Ameland of met z'n alllen op reis naar één van onze buitenlandse bestemmingen? Een salestraining? Vakgerichte opleiding? U kunt het zo gek niet bedenken, maar Training & Travel wel!

Wilt u een vrijblijvend informatie gesprek? Meer informatie? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op: 0316-707123 of mail naar info@trainingentravel.nl

Let op u blijft als bedrijf zelf verantwoordelijk voor uw regeling. Twijfel? raadpleeg uw accountant.

AVG en Privacy

Training&Travel: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

Deze wet is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en geldt in de hele Europese Unie. Voor het maken van een boeking word u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u doorgeeft gebruiken wij uitsluitend om service te verlenen en het betreffende reisproduct te leveren. Tijdens het boekingsproces kan het voorkomen dat wij u vragen gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Training&Travel/Out-fit (hierna te noemen Tr&Tr) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Training&Travel
Bieslook 2d
6942SG Didam
tel: +31 316 707 123 e-mail info@trainingentravel.nl www.trainingentravel.nl
Jan ter Haar (jan@trainingentravel.nl ) is de Functionaris Gegevensbescherming van Tr&Tr

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tr&Tr verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam (conform paspoort)
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Tr&Tr verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Gezondheid (dieetwensen, allergieën)
- Burgerservicenummer (BSN) (*uitsluitend indien dit voor visumaanvragen noodzakelijk is)
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger  dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op zodat wij deze informatie direct kunnen verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerken

Tr&Tr verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om diensten aan u te leveren
- Het afhandelen van uw betaling
- Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit  te   voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten
- Tr&Tr verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tr&Tr neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een menselijke actie bij betrokken is (bijvoorbeeld door een medewerker van Tr&Tr)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tr&Tr bewaart uw persoonsgegevens voor zolang  het nodig is om diensten aan u te leveren. Als u besluit om te stoppen met het gebruik van deze diensten, worden uw gegevens op uw verzoek verwijderd. Onthoud dat een kopie van deze gegevens kan worden bewaard in back-ups.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Tr&Tr op basis van één van de volgende rechtsgrondslagen:

- Uw toestemming, en uw uitdrukkelijke toestemming indien nodig, of
- Om aan onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met u te voldoen of om door u verzochte precontractuele maatregelen te nemen, of
- Om te voldoen aan een wettelijke verplichting van Tr&Tr of
- Een gerechtvaardigd belang van Tr&Tr of een derde die geen plaats hoeft te maken voor een belang of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van uw persoonsgegevens vereisen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tr&Tr gebruikt alleen functionele standaard cookies. Deze zijn nodig om de website te kunnen laten draaien. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt door de Google maps, YouTube video’s en Google Analytics.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tr&Tr neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De door ons, met uw toestemming, bewaarde persoonsgegevens zijn alleen door medewerkers van Tr&Tr toegankelijk in een middels persoonlijk wachtwoord beveiligde computer.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en

U hebt het recht om uw toestemming met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. U hebt ook het recht om uw gegevens te bekijken en om ze te wijzigen of verwijderen indien de opgeslagen gegevens incorrect or anderszins onrechtmatig zijn. U hebt ook het recht om ons te verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij te verstrekken in een machine leesbare vorm. U kunt uw voorkeuren laten wijzigen. U kunt ook contact met ons opnemen om uw recht op toegang, verwijdering en overdraagbaarheid van uw gegevens uit te oefenen. Als u vragen hebt over het Privacy beleid, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die hierboven staan vermeld. Als u klachten hebt over ons gebruik van uw gegevens die we niet correct hebben opgelost, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens autoriteit.