Samen Doen is drempelverlagend en zorgt voor veel interactie. Deze interactie uit zich in communicatie waardoor handelen ontstaat. We gebruiken deze methode op onze trainingsdagen om teams en individuen te laten ervaren hoe men communiceert en hoe er effectief en efficiënt samenwerkt kan worden. Daarvoor is eerst bewustwording nodig van hoe men eigenlijk communiceert. Uit ervaring blijkt namelijk dat de kijk op je eigen communicatie lang niet altijd overeenkomt met hoe collega's deze communicatie ervaren. Dat kan leiden tot misverstanden, onbegrip en inefficiëntie. Een teamtraining kan zeker helpen tot verheldering en een verbeterde communicatie.