Ervaren is binden

Door samen iets te doen (op reis te gaan, een teamtraining te doen, te leren of te recreëren) ontstaat interactie tussen de personeelsleden. Dit levert nieuwe ervaringen en een betere communicatie op. Dat verschaft weer nieuwe inzichten, genereert werkplezier en levert belangrijke spin-off voordelen op:

  • Elkaar beter leren kennen
  • Sterke en mindere punten leren inschatten
  • Plezier hebben met elkaar
  • Creëren van een beter bedrijfsimago
  • Versterkt de binding en betrokkenheid
  • Vormen van een leuker en hechter team

Voor werkgevers zeer belangrijke elementen die zich vertalen in bedrijfsdoelstellingen als efficiëntie, reductie van absentie, prettiger werksfeer, meer teamgeest.